Naziv naziv tvrtke:
Skraćeni naziv tvrtke:
Sjedište tvrtke: Ulica Alojzija Stepinca 230, Vinkovci 32100, Hrvatska
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Osijeku
MB:
MBS:
OIB:
Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun:
___ banka IBAN:
IBAN:
SWIFT: